banner501

banner510

banner502

banner509

banner499
banner465

AvivaSA’dan, “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırması

banner506

Çocuklarının geleceği için, anneler ve birikim yapmayan kesimler daha endişeli

banner345
BES/HAYAT 22.09.2018, 15:46 23.09.2018, 12:21
AvivaSA’dan, “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırması
banner346
banner414

AvivaSA tarafından gerçekleştirilen, “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı:

  • Anne babaların yüzde 46’sı, çocuklarına iyi bir gelecek hazırladıklarına inanıyorlar. Bu inanç, yüksek sosyo-ekonomik gruptan düşük sosyo-ekonomik gruplara doğru ve çocukların yaşı büyüdükçe kademeli olarak düşüyor.
  • Ticari başarılardan çok; “gerçekleşecek hayallerden” ve “bilimsel başarılardan” gurur duyuluyor.
  • Çocukları için anneler “hayal edilen eğitim”; babalar ise, “iş bulabilecekleri eğitim” diliyor.
  • Eğitim için, aylık ortalama 216 TL, yıllık ortalama ise, 2.196 TL biriktiriliyor.
  • Anne babaların sadece yüzde 20’si eğitim sigortası ürünlerini biliyor
  • Aylık birikim yapan anne babalar arasında BES tercihi öne çıkıyor.

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lideri AvivaSA, 15 yaş ve daha küçük çocuğu olan anne babaların, “çocuklarının eğitimiyle ilgili genel düşünceleri” ve “eğitim-birikim, eğitim-sigorta ilişkisini” öğrenmek amacıyla, Yöntem Araştırma Danışmanlık şirketi işbirliğinde, “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırmasını gerçekleştirdi.

Çocuk cinsiyeti dengesi gözetilerek, 15 yaş altı çocuk sahibi anne babalar ile Türkiye nüfusunu temsil edecek şekilde, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kayseri, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Malatya ve Tekirdağ illerinde yapılan araştırmada; CATI yöntemi (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri) kullanıldı. Çalışmada, “Eğitim Kurumu Tercihleri“, Eğitim Dönemleri”, “Eğitim Süresince Çocuklarımızın Başına Gelecek En İyi Şeyler”, “Çocuklarımızın Gurur Duyacakları Başarıları”, “Anne Babaların Eğitimle İlgili Genel Düşünceleri” ve “Eğitim-Birikim-Sigorta İlişkisi” gibi konular araştırıldı.

Fırat Kuruca: “Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarına yönelik, “Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası” ürünümüzle çözüm sunuyoruz.”

Araştırmayla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, firma olarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını gözlemleyen ve araştıran müşteri odaklı bir firma olduklarını vurgulayarak, “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırmamızla, 15 yaşın altında çocuğu olan anne babaların, eğitim konusunda ihtiyaçlarını, eğilimlerini ve düşüncelerini anlamak istedik. Ve ayrıca, çocuklarının eğitim ihtiyaçları için tasarruf ve/veya birikim yapma eğilimlerini gözlemleme fırsatı bulduk.” dedi.

Kuruca, araştırma sonuçlarında ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarına yönelik, “Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası” ürünüyle çözüm sunduklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Kapsamlı bir Çocuk Paketini de içinde barındıran ürünümüz, Türkiye’nin, risk gerçekleşmezse tüm primlerin geri ödendiği ilk ve tek eğitim ve hayat sigortasıdır. Ürünümüzün Çocuk Paketi içeriğinde, çocuk sağlığı danışmanlığı, pedagog-psikolog danışmanlığı, eğitim koçluğu, kariyer koçluğu, indirimli sosyal aktiviteler, yurtdışı eğitim, indirimli etüt merkezleri, dil kursları, kırtasiye, yayınevi, yaz-kış kamplarında %30’a varan indirim gibi hizmet ve avantajlar yer alıyor.”

Kuruca ayrıca, hem eğitim sigortalarındaki potansiyelin genişletilmesi hem de daha faal hale getirilmesi durumunda, çocuklarımızın eğitimine, sigorta sektöründen de ciddi katkılar sunulacağını sözlerine ekledi.

Anneler “hayal edilen eğitim”; babalar ise, “iş bulabilecekleri eğitim” dedi

Eğitim dönemi boyunca çocuklarının başlarına gelebilecek en iyi şey sorusunu, her 10 anne babadan 3’ünün (yüzde 34), “çocuklarının hayal ettikleri eğitimi alabilmeleri” şeklinde yanıtlaması, önemli bir olgu olarak öne çıktı. Ayrıca, yüzde 22’lik bir grup, “iş bulabileceği bir eğitim almasını” önemserken; yüzde 17’lik bir grup ise, çocuklarının “saygı göreceği bir meslek edinmek üzere eğitim almasını” arzu ediyor. Annelerin daha çok “çocuklarının hayal ettiği eğitim”; babaların ise, “iş bulabilecekleri eğitim” demesi, bir başka önemli ayrıntı oldu. Düşük gelir grubu anne babaların, yüzde 26 oranıyla en çok, “iş bulabileceği bir eğitimi alması” tercihini öne çıkarması dikkat çekti. Yüksek ve orta gelir grubu anne babalar ise sırasıyla, yüzde 37 ve yüzde 38 oranında, “çocuklarının hayal ettikleri eğitim” tercihini öne çıkardılar.

Aylık birikim yapan anne babalar arasında BES tercihi öne çıkıyor.

Araştırmanın, eğitim için birikim yapıp yapmadıkları ve hangi yöntemleri tercih ettikleri bölümünde ise; anne-babaların yüzde 44'ünün, çocuklarının eğitimi için birikim yaptığı sonucunun çıkması, belki de araştırmanın en önemli sonuçlarından birisi oldu. Yüksek gelir grubu ebeveynlerin birikim yapma düzeyi ise, yüzde 56 ile ortalamanın üstünde çıktı. Birikim yapan anne babalar daha çok aylık birikim yapmayı tercih ediyor. Ve aylık birikim yapan anne babalar arasında BES tercihi öne çıkıyor. Tercih edilen diğer alternatifler ise, vadeli ve vadesiz birikim hesabı ve altın hesabı oldu. Aylık ortalama 216 TL, yıllık ortalama ise, 2.196 TL biriktiriyorlar. Yüksek gelir grubunda aylık ortalama birikim 260 TL’ye çıkıyor. Ayrıca anne babaların yüzde 46’sının, çocuklarına iyi bir gelecek hazırladıklarına inanmaları da, bir başka önemli sonuç oldu. Tasarruf/birikim yapanlarda bu oran yüzde 63’e çıkıyor. Bu inanç, yüksek sosyo-ekonomik gruptan düşük sosyo-ekonomik gruplara doğru ve çocukların yaşı büyüdükçe kademeli olarak düşüyor.

Yeni nesil anne-babalar daha duyarlı

Ayrıca, 1-5 yaş arası çocuğu olan anne-babaların birikim yapma düzeyi yüzde 64'e kadar yükseliyor. 10-15 yaş arası çocuğu olan anne-babalarda ise bu oran yüzde 36'ya kadar düşüyor. Eğitim için birikim yapan anne-babaların yüzde 73'ünün tek çocuğu var.

Ayrıca dikkat çekici bir başka sonuç ise, çocuklarının eğitimi için birikim yapmayan ebeveynlerin yüzde 83'ünün, çocuklarının geleceğini güvenceye almak için herhangi bir şey yapmamaları oldu.

Çocukları için birikim yapan anne babaların yüzde 58'i, yapılan birikimin “eğitim amaçlı” kullanımını tercih ediyor. Babaların, gereğinde bu birikimin, evlilik aşamasında kullanılabileceğini annelere göre daha fazla tercih etmesi, ilginç bir ayrıntı olarak öne çıktı. Sonuçlar, çocuk yaşı ve cinsiyeti açısından incelendiğinde, 10-15 yaş çocuğu olan anne babaların, birikimin "iş kurma" amaçlı kullanımını tercih etme düzeyi, daha küçük yaş çocuğu olan ebeveynlere göre yüksek çıktı.

Anneler ve birikim yapmayan kesimler daha endişeli

Yapılan araştırmada, anne babaların yüzde 60’dan fazlasının; “iyi bir eğitim alsa dahi iş bulamaması”, “yabancı dil öğrenememesi”, “okulda alınan eğitimin yeterli gelmemesi”, “özel öğretmenle, kursla desteklemek zorunda kalınması”, “okulda sanat ile ilgili yeterince donanım olmaması” ve “eğitim masraflarını karşılayamamak” gibi konularda endişeli olduğu ortaya çıktı. Annelerin, babalara nazaran daha fazla endişeli olması, bir diğer dikkat çekici bulgu oldu. Ayrıca, birikim yapmayan kesimlerde endişenin arttığı gözlemlendi. Tüm gelir gruplarının en fazla endişe duyduğu konu; “iyi bir eğitim alsa dahi iş bulamaması” oldu.

Anne babalara göre, eğitim sistemimizin daha da geliştirilmesi gerekiyor

Anne babaların, genel olarak eğitim sistemini değerlendirmelerinin istendiği ve daha iyi olması istenen konuların sorulduğu bölümde ise, anne-babaların genel olarak eğitim sisteminin daha da geliştirilmesi gerektiğini düşünmeleri, araştırmanın bir başka dikkat çeken sonucu oldu. Geliştirilmesi gerektiği düşünülen konular ise; “eğitim sisteminde, çocukların içindeki potansiyelin daha fazla ortaya çıkarılması”, “eğitim kurumlarındaki sosyal aktivitelerin artırılması”, “mesleki eğitime verilen öneminin artırılması”, “ailelere yönelik, eğitim bilinci yerleştirilmesi konusundaki çalışmaların geliştirilmesi” ve “eğitim için ayrılan devlet bütçesinin artırılması” oldu.

Anne babaların sadece yüzde 20’si eğitim sigortası ürünlerini biliyor

Eğitim amaçlı sigorta ürünleri hakkında bilgi düzeyinin öğrenilmesinin amaçlandığı bölümde ise, anne-babaların sadece yüzde 20'sinin eğitim sigortalarını bildiği ortaya çıktı. Ama yeni neslin bu konuda daha bilgili olması da, bir başka dikkat çekici sonuç oldu. Sigorta ürünlerinin bilinirlik düzeyi, yüksek sosyo-ekonomik grupta, metropollerde ve 1-5 yaş arası çocuğu olan anne babalarda daha yüksek çıktı.

Eğitim sigortası ürünlerinden beklentilerin de sorgulandığı araştırmada, anne-babaların, yüzde 90-94 gibi ezici çoğunluğu, “çocuk sağlığı ve pedagog-psikolog danışmanlığı”, “indirimli sosyal aktiviteler”, “indirimli etüt merkezleri ve dil kursları”, “kırtasiye ve yayınevi kampanyalarında indirimler” gibi beklentileri dile getirdiler. Bu beklentileri, yüzde 87 ile “eğitim koçluğu, kariyer koçluğu” ve yüzde 80 ile “yurtdışı eğitimi” takip etti.

banner362
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner499
banner353
10°
açık
banner348
Günün Anketi Tümü
Sizce Yeni Sitemiz Nasıl Olmuş?
banner443
banner500
banner503
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Antalyaspor 26 34
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. Altınordu 24 44
4. İstanbulspor 23 43
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Eibar 25 22
17. Deportivo Alaves 24 22
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 25 20
banner419

Gelişmelerden Haberdar Olun

@